ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Kohteet/Nimisto (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Palvelu sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistosta ja erillisestä nimistöaineistosta johdetun nimistöaineiston. 


Nimistö voidaan lisätä esimerkiksi taustakartan päälle, tuomaan paikannimet yksityiskohtaisemmin esiin. Aineistoa voidaan hyödyntää myös kansainvälisen aineiston ohessa, tuomaan paikallistietoja paremmin esiin.  


Nimistöaineisto sisältää noin 726 000 nimeä, jotka kuvaavat paikkakuntien, vesistöjen ja maastonmuotojen nimiä.


Palvelu päivittyy vuosittain.Map Name: Map

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: 0f498846f7a04d0f909e1d4de2f3bd47

Copyright Text: Maanmittauslaitos, Esri Finland

Spatial Reference: 102139  (3067)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 20000000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates